Töltés . . .

Közös képviselet


Klasszikus Közös képviselői feladatok ellátása

 • a társasház folyamatos jogszabályi előírásainak megfelelő működtetése,
 • közgyűlés összehívása, lebonyolítása, jegyzőkönyvek elkészítése,
 • közgyűlés határozatainak előkészítése és végrehajtása,
 • befizetések nyilvántartása, fizetési fegyelem betartása,
 • éves részletes elszámolás, valamint, költségvetési javaslat készítése,
 • társasházi alapító okirat szövegezése és módosítása (ügyvédi közreműködéssel),
 • szervezeti és működési szabályzat szövegezése és módosítása (ügyvédi közreműködéssel),
 • biztosítással kapcsolatos ügyintézések ellátása pl: kárbejelentés, kárszakértő fogadása,
 • társasház tulajdonában lévő helység bérbeadásával kapcsolatos intézkedések megtétele, a bérbeadás bonyolítása,
 • kapcsolattartás a szolgáltatókkal és a tevékenységük ellenőrzése
Közös képviselői feladatok

Teljes körű gazdasági épületmanagement

 • a társasház valamint az üzemeltetés pénzügyi tervének elkészítése,
 • a társasház könyvelésének szakcég által történő vezetése,
 • jogi és pénzügyi tanácsadás,
 • beruházások levezetése, projekt menedzsment, monitoring,
 • energia és költség racionalizáció szaktanácsadás,
 • szerződéses rendszer átvizsgálása, racionalizálása,
 • alvállalkozók ellenőrzése, optimalizálása, koordinálása,
 • tulajdonosi érdekképviselet,
 • jogi szakértői háttértámogatással eljárunk a hatóságok előtti ügyekben
Gazdasági épületmanagement

Adminisztráció, irodavezetés

 • ügyfélfogadási időpontokban lehetőséget biztosítunk a személyes konzultációra,
 • online hibabejelentő rendszer kiépítése,
 • 24 órás hibaelhárítási gyorsszolgálat,
 • éves felmérés alapján az üzemeltetési tapasztalatokat figyelembe véve elkészítjük az épület felújítási és karbantartási tervét,
 • a létesítmény műszaki dokumentációjának, ügyiratainak kezelése,
 • a társasházi közgyűlések dokumentumainak előkészítése, közgyűlési adminisztrációs munkák végzése, határozatok könyvének vezetése,
 • irattár kezelése
Adminisztráció, irodavezetés